In april 2018 is de VCA 2017/6.0 verschenen.
Het VCA praktijkboek wordt NIET herzien. Deze website is nog t/m 31 augustus te raadplegen.
Voor actuele informatie verwijzen we nu naar www.vcanieuws.nl

INHOUD VAN HET BOEK
   Woord vooraf bij nieuwe VCA checklist 2008/5.1
1  Veiligheid, gezondheid en milieu beheersen/managen
2  VCA-systeem
3  VCA-ontwikkelingen
4  VCA 2004/04 en VCA 2008/05: overeenkomsten en verschillen
5  VGM-beheerssysteem: inventarisatie, evaluatie en plan van aanpak
6  De VG-functionaris als preventiemedewerker
7  VCA-auditproces en ervaringen
8  Risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)
9  Taakrisicoanalyse
10 LMRA – Laatste Minuut Risico Analyse
11 Melding, registratie en ongevallenindex van arbeidsongevallen
12 Ongevallenonderzoeksmethode
13 Veiligheidsopleidingen VCA
14 Toolboxen
15 VGM-projectplan/V&G-projectplan
16 Interne bedrijfs-(pre-)audit VCA (voorbeeld)